Αναζήτηση
 25X14X33

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: 

ΠΛΙΝΘΟΣ 25 Χ 14 Χ 33

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

25 Χ 14 Χ 33 (cm) 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 

25,1 X 13,7 X 32,7 (cm) 

ΒΑΡΟΣ: 

8,5 kgr

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ: 

72 ή 84

ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ: 

ΜΠΑΤΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΕΝ 771-1   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

25,1 X 13,7 X 32,7 (cm)

ΑΝΟΧΕΣ 

Τ1 

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ 

R1 

ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΑΧΟΣ ΙΣΤΟΥ 

10mm – 7mm

ΜΙΚΤΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

740 kgr/m3

ΚΑΘΑΡΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

1560 kgr/m3 

ΑΝΟΧΕΣ 

D1: 10% 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 

2,5 N/mm2 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

λ(W/mK)=0,27 R(m2K/W)=0,925

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΥΔΑΤΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΛΑΤΑ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Α1 

ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ 

5 % (ΕΝ 1745) 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο οπτόπλινθος 25Χ14Χ33 προορίζεται για χρήση σε μπατική προστατευμένη τοιχοποιία. Κτίζεται με χρήση ασβεστοτσιμεντοκονιάματος η τσιμεντοκονιάματος και πλαστικοποιητή σε πλάτος εφαρμογής 25 cm. Όταν απαιτείται τεμαχισμός του πλίνθου αυτός πραγματοποιείται με χρήση διαμαντοτροχού.

Για τα συνήθη ύψη των τοιχοποιιών στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες (2,40-2,80μ) δεν είναι υποχρεωτική η κατασκευή σενάζ. Το προϊόν προορίζεται και από μόνο του για χρήση σε φέρουσα τοιχοποιία. Ο πλίνθος δεν προορίζεται για χρήση σε εμφανείς τοιχοποιίες.

Το τούβλο έχει θερμομονωτική διάταξη οπών και χαμηλή καθαρή ξηρά πυκνότητα (συνεπώς και θερμομονωτικές ιδιότητες) και καλύπτει τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισμού Θερμομόνωσης. 

επιστροφή