Αναζήτηση
 9X13X33

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: 

ΓΛΩΣΣΑ ΜΙΚΡΗ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

9 Χ 13 Χ 35 (cm) 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 

9 X 12,6 X 34,7 (cm) 

ΒΑΡΟΣ: 

3,3 kgr

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ: 

231

ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ: 

ΔΡΟΜΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ – ΔΙΚΕΛΥΦΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΕΝ 771-1   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

9 X 12,6 X 34,7 (cm)

ΑΝΟΧΕΣ 

Τ1 

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ 

R1 

ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΑΧΟΣ ΙΣΤΟΥ 

10mm – 8mm 

ΜΙΚΤΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

830 kgr/m3

ΚΑΘΑΡΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

1750 kgr/m3 

ΑΝΟΧΕΣ 

D1: 10% 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 

2,5 N/mm2 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΥΔΑΤΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΛΑΤΑ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Α1 

ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ 

5 % (ΕΝ 1745) 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο οπτόπλινθος «Γλώσσα» 9Χ13Χ35 προορίζεται για χρήση σε δρομική προστατευμένη τοιχοποιία καθώς και σε διπλή τοιχοποιία. Κτίζεται με χρήση ασβεστοτσιμεντοκονιάματος η τσιμεντοκονιάματος και πλαστικοποιητή σε πλάτος εφαρμογής 9 ή 13 cm.

Όταν απαιτείται τεμαχισμός του πλίνθου αυτός πραγματοποιείται με μυστρί ή χρήση διαμαντοτροχού. Για τα συνήθη ύψη των τοιχοποιιών στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες (2,40-2,80μ) και ειδικά στις περιπτώσεις της διπλής τοιχοποιίας είναι υποχρεωτική η κατασκευή σενάζ.

Το προϊόν δεν προορίζεται από μόνο του για χρήση σε φέρουσα τοιχοποιία ωστόσο επειδή διαθέτει την απαιτούμενη από τον EC6 αντοχή σε θλίψη μπορεί να αποτελέσει συστατικό της στοιχείο.

Ο πλίνθος δεν προορίζεται για χρήση σε εμφανείς τοιχοποιίες.

επιστροφή