Αναζήτηση
 Εγκαταστάσεις
     Η έδρα της εταιρίας και όλες οι παραγωγικές / αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται σε έκταση 27.000 τμ με καλυπτόμενο χώρο εμβαδού 8000 m2 στην ΒΙΠΕ. Καλοχωρίου. 

Οι εγκαταστάσεις μας είναι οι πλέον σύγχρονες σε τεχνολογικό εξοπλισμό και λειτουργούν με σεβασμό προς το περιβαλλοντικές απαιτήσεις της περιοχής.  

 

Από το 2006 στην εταιρία λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων της.  

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η εταιρία αυτή τη στιγμή απασχολεί 30 άτομα ως εργατοτεχνικό και διοικητικό προσωπικό, ενώ υποστηρίζεται και με μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών σε θέματα νομοθεσίας, εκπαίδευσης προσωπικού, υγιεινής και ασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης.