Αναζήτηση
 20X15X33

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: 

ΠΛΙΝΘΟΣ 20 Χ 15 Χ 33

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

20 Χ 15 Χ 33 (cm) 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 

20,2 X 14,3 X 32,7 (cm) 

ΒΑΡΟΣ: 

7,2 kgr 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ: 

90 ή 105 

ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ: 

ΜΠΑΤΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΕΝ 771-1   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

20,2 X 14,3 X 32,7 (cm

ΑΝΟΧΕΣ 

Τ1 

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ 

R1 

ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΑΧΟΣ ΙΣΤΟΥ 

10mm – 7mm

ΜΙΚΤΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

690 kgr/m3

ΚΑΘΑΡΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

1560 kgr/m3

ΑΝΟΧΕΣ 

D1: 10% 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 

2,5 N/mm2 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΥΔΑΤΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΛΑΤΑ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Α1 

ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ 

5 % (ΕΝ 1745) 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο οπτόπλινθος 20Χ15Χ33 προορίζεται για χρήση σε μπατική προστατευμένη τοιχοποιία. Κτίζεται με χρήση ασβεστοτσιμεντοκονιάματος η τσιμεντοκονιάματος και πλαστικοποιητή σε πλάτος εφαρμογής 20 cm.

Όταν απαιτείται τεμαχισμός του πλίνθου αυτός πραγματοποιείται με χρήση διαμαντοτροχού. Για τα συνήθη ύψη των τοιχοποιιών στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες (2,40-2,80μ) δεν είναι υποχρεωτική η κατασκευή σενάζ.

Το προϊόν δεν προορίζεται από μόνο του για χρήση σε φέρουσα τοιχοποιία ωστόσο επειδή διαθέτει την απαιτούμενη από τον EC6 αντοχή σε θλίψη μπορεί να αποτελέσει συστατικό της στοιχείο.

Ο πλίνθος δεν προορίζεται για χρήση σε εμφανείς τοιχοποιίες. 

επιστροφή